Doradztwo podatkowe dla firm i osób fizycznych

 

• Porady, opinie wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych
• Optymalizacja obciążeń fiskalnych
• Doradztwo w zakresie bieżących zagadnień podatkowych PIT, VAT
• Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym

 

Obsługa księgowo – podatkowa

• Prowadzenie Ksiąg handlowych KSH, ksiąg przychodów i rozchodów KPiR, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
• Rozliczenia podatku VAT i VAT-UE
• Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
• Rozliczanie dochodów z zagranicy
• Przygotowanie dokumentacji klientów do kontroli US
• Udział w kontroli podatkowej przedsiębiorcy przez US
• Spadki i darowizny

 

Obsługa kadrowo-płacowa

• Porady i konsultacje w zakresie prawa pracy
• Analiza prawidłowości rozliczeń z ZUS i wyprowadzanie zaległości
• Naliczanie wynagrodzeń, wypełnianie deklaracji i przekazywanie ich do ZUS
• Rozliczanie z ZUS
• Prowadzenie dokumentacji wymaganej Prawem Pracy

 

 

Pomoc organizacyjna i prawna dla prowadzących działalność

• Porady i konsultacje w zakresie prawa pracy
• Analiza prawidłowości rozliczeń z ZUS i wyprowadzanie zaległości
• Naliczanie wynagrodzeń, wypełnianie deklaracji i przekazywanie ich do ZUS
• Rozliczanie z ZUS
• Prowadzenie dokumentacji wymaganej Prawem Pracy
• Rejestracja podmiotów gospodarczych
• Przekształcenia podmiotów i ich likwidacja
• Sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiza
• Pomoc i sporządzanie biznesplanów do wniosków kredytowych wymaganych przez banki i inne instytucje finansowe
• Sporządzanie wniosków kredytowych
• Sprawozdania GUS
• Rozliczenia i sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska
• Doradztwo personalne
• Prowadzenie dokumentacji BHP – współpraca ze specjalistą
• Wyprowadzanie wszelkich zaległości